QUY TRÌNH NHẬN VỆ SINH VÀ SỬA CHỮA TẠI AIRPODS GLAB

BAO GỒM 6 BƯỚC THỰC HIỆN

1-Nhân viên tiến hành nhận AirPods từ tay khách hàng.

2-Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra tổng thể để xác định AirPods cần vệ sinh cơ bản hoặc chuyên sâu.

3- Kỹ thuật viên tiến hành kiểm tra tổng thể để xác định nguyên nhân gây nên hiện tượng hư hỏng của AirPods.

4-Tư vấn linh kiện thay thế và báo giá cho khách hàng.

5-Nếu khách hàng đồng ý, kỹ thuật viên sẽ tiến hành vệ sinh hoặc thay thế linh kiện cho AirPods.

6-Kiểm tra tổng thể AirPods trước khi bàn giao cho khách hàng.