sua-chua-airpods

Dịch Vụ Sửa Chữa Tai Nghe Airpods Tại Airpods Glab

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Airpods chuẩn nhất dành cho người dùng. Tham khảo bảng giá, để biết các yếu tố ảnh hưởng đến đơn giá sửa chữa Airpods tránh phát sinh chi phí thêm. 

Tai nghe Airpods của bạn đang có vấn đề?. Bạn muốn sửa chữa tai nghe nhưng không biết chi phí cụ thể là bao nhiêu?. Sửa ở đâu thì tốt?. Vậy thì bạn nên tham khảo bài viết sau đây để có hình dung ra được đơn giá sửa Airpods hiện nay. Cũng như tìm được đơn vị thực hiện phù hợp với tai nghe của mình. 

1. Tổng Quan Bảng Giá Sửa Chữa Airpods

Bảng giá dịch vụ sửa chữa Airpods giúp người dùng dễ dàng theo dõi chi tiết về giá của từng vấn đề sản phẩm hoặc các dịch vụ mà khách hàng mong muốn sử dụng. Đồng thời cân nhắc chọn cho tai nghe Airpods của mình một dịch vụ phù hợp và tiết kiệm nhất. Bảo vệ tai nghe của bạn nhanh chóng khỏi các vấn đề gặp phải với mức chi phí hợp lý.

(*) Lưu ý: dưới đây chỉ là những liệt kê cơ bản, vui lòng liên hệ trực tiếp để biết rõ thêm thông tin.

Chi Tiết Bảng Giá Sửa Một Bên Tai Nghe Airpods

STT

DỊCH VỤ

PHÂN LOẠI

MODEL

GIÁ

BẢO HÀNH

1Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 1250.000Đ01 THÁNG
2Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 1250.000Đ01 THÁNG
3Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 1350.000Đ01 THÁNG
4Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 1350.000Đ01 THÁNG
5Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 1300.000Đ01 THÁNG
6Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 1100.000Đ01 THÁNG
7Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 1300.000Đ01 THÁNG
8Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 1100.000Đ01 THÁNG
9Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 2300.000Đ01 THÁNG
10Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 2300.000Đ01 THÁNG
11Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 2350.000Đ01 THÁNG
12Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 2600.000Đ01 THÁNG
13Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 2400.000Đ01 THÁNG
14Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 2150.000Đ01 THÁNG
15Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 2350.000Đ01 THÁNG
16Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 2100.000Đ01 THÁNG
17Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 3450.000Đ01 THÁNG
18Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 3450.000Đ01 THÁNG
19Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 3700.000Đ01 THÁNG
20Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 3700.000Đ01 THÁNG
21Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 3600.000Đ01 THÁNG
22Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 3300.000Đ01 THÁNG
23Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 3500.000Đ01 THÁNG
24Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 3Liên Hệ01 THÁNG
25Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro450.000Đ01 THÁNG
26Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro450.000Đ01 THÁNG
27Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
28Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro650.000Đ01 THÁNG
29Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro600.000Đ01 THÁNG
30Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro300.000Đ01 THÁNG
31Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro500.000Đ01 THÁNG
32Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri ProLiên Hệ01 THÁNG
33Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro 2600.000Đ01 THÁNG
34Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro 2600.000Đ01 THÁNG
35Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
36Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
37Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2750.000Đ01 THÁNG
38Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2400.000Đ01 THÁNG
39Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2650.000Đ01 THÁNG
40Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri Pro 2Liên Hệ01 THÁNG
41Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro 2 - C700.000Đ01 THÁNG
42Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro 2 - C700.000Đ01 THÁNG
43Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
44Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
45Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2 - C850.000Đ01 THÁNG
46Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2 - C500.000Đ01 THÁNG
47Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2 - C750.000Đ01 THÁNG
48Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri Pro 2 - CLiên Hệ01 THÁNG

Chi Tiết Bảng Giá Sửa Dock Sạc Airpods

STT

DỊCH VỤ

PHÂN LOẠI

MODEL

GIÁ

BẢO HÀNH

1Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 1200.000Đ01 THÁNG
2Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 1250.000Đ01 THÁNG
3Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 1250.000Đ01 THÁNG
4Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 1250.000Đ01 THÁNG
5Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 1150.000Đ01 THÁNG
6Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 1300.000Đ01 THÁNG
7Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 2300.000Đ01 THÁNG
8Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 2350.000Đ01 THÁNG
9Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 2350.000Đ01 THÁNG
10Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 2350.000Đ01 THÁNG
11Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 2250.000Đ01 THÁNG
12Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 2400.000Đ01 THÁNG
13Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 3550000Đ01 THÁNG
14Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 3550000Đ01 THÁNG
15Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 3700.000Đ01 THÁNG
16Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 3800.000Đ01 THÁNG
17Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 3400.000Đ01 THÁNG
18Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 3700.000Đ01 THÁNG
19Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro550000Đ01 THÁNG
20Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro550000Đ01 THÁNG
21Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
22Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro800.000Đ01 THÁNG
23Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro400.000Đ01 THÁNG
24Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
25Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
26Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
27Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
28Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 21.100.000Đ01 THÁNG
29Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
30Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
31Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
32Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
33Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
34Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2 - C1.200.000Đ01 THÁNG
35Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
36Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG

Để nhận báo giá chính xác hơn, bạn hãy gọi cho chúng tôi theo thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ trao đổi, tư vấn và báo giá cụ thể đến cho bạn. Bảng báo giá hoàn toàn dựa trên những vấn đề “rắc rối” mà tai nghe Airpods của bạn gặp phải mà đưa ra chi phí đúng và hợp lý nhất. 

Dịch Vụ Sửa Chữa Airpods Mất Bao Lâu?

Đến với dịch vụ sửa chữa Airpods tại Airpods Clab; tai nghe của bạn sẽ nhanh chóng đươc khắc phục lỗi; và khôi phục hoạt động như mới. Dịch vụ nhanh chóng và tiện lợi không mất nhiều thời gian của bạn.

2. Bảng Giá Sửa Chữa Phụ Thuộc Vào Các Yếu Tố Nào?

Các yếu tố sau đây sẽ ảnh hưởng đến giá sửa chữa tai nghe Airpod:

  • Khi vấn đề tai nghe Airpods gặp phải quá nhiều
  • Tùy từng dòng Airpods, mức chi phí sửa chữa sẽ dao động 
  • Khi khách hàng có yêu cầu khác
  • Các chi phí phát sinh giao nhận

dich-vu-sua-chua-airpods

3. Những Lý Do Nên Sửa Chữa Airpods Tại Airpods Clab

Liệt kê những lý do bên dưới cho bạn thấy rằng Airpods Clab xứng đáng là cửa hàng tốt để bạn “gửi gắm” tai nghe của mình.

  • Kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sửa chữa tai nghe, đặc biệt là Airpods
  • Giải quyết vấn đề Airpods gặp phải nhanh chóng, gọn gàng
  • Bảo thành sản phẩm ít nhất 6 tháng sau khi sửa chữa
  • Không lo đổi, tráo hàng
  • Mức giá cạnh tranh nhất trên thị trường
  • Hỗ trợ lấy tận nhà và giao tận nơi

Đã đủ lý do để bạn chọn Airpods Clab làm đơn vị chăm sóc và vệ sinh Airpods của bạn rồi chứ! Nhân đây cũng bật mí thêm là Cửa Hàng còn cung cấp nhiều dịch vụ khác của Airpods như dịch vụ vệ sinh Airpods, thay pin, và custom Airpods nữa. Mọi người nhớ tham khảo thêm nhé!?. 

Xem Thêm: Bảng Giá Dịch Vụ Vệ Sinh Tai Nghe Airpods Tphcm