Bảng Giá Sửa Tai Nghe Airpods Mới Nhất (Cập Nhật 08/2022)

Bảng giá sửa tai nghe AirPods luôn cập nhật liên tục theo từng tháng, từng quý trong năm. Điều này phụ thuộc vào giá linh phụ kiện thay thế; cũng như các dòng tai nghe hiện có. Bạn có thể tham khảo bảng giá trên danh mục dịch vụ sửa chữa AirPods của website cửa hàng. Hay cách nhanh nhất là gửi tin nhắn đến trang fanpage Airpods Glab, hoặc gọi ngay số hotline 0938.83.03.53 để được tư vấn!

Bảng Giá Sửa Tai Nghe Airpods Mới, Cập Nhật Năm 2022

Dịch vụ sửa chữa Airpod bao gồm: sửa tai nghe Airpods, và sửa hộp sạc tai nghe Airpods. Do vậy, khách hàng lưu ý khi tham khảo để tránh nhầm lẫn danh mục mà mình muốn sửa chữa.

bang-gia-sua-tai-nghe-airpods

1. Bảng Giá Sửa Lỗi Tai Nghe AirPods

 • Sửa IC nguồn, IC sạc Airpods
 • Thay vỏ tai nghe Airpods seri 1,2,3, Pro
 • Thay chân sạc Airpod seri 1,2,3, Pro
 • Sửa loa, micro tai nghe Airpods

STT

DỊCH VỤ

PHÂN LOẠI

MODEL

GIÁ

BẢO HÀNH

1Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 1250.000Đ01 THÁNG
2Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 1250.000Đ01 THÁNG
3Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 1350.000Đ01 THÁNG
4Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 1350.000Đ01 THÁNG
5Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 1300.000Đ01 THÁNG
6Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 1100.000Đ01 THÁNG
7Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 1300.000Đ01 THÁNG
8Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 1100.000Đ01 THÁNG
9Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 2300.000Đ01 THÁNG
10Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 2300.000Đ01 THÁNG
11Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 2350.000Đ01 THÁNG
12Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 2600.000Đ01 THÁNG
13Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 2400.000Đ01 THÁNG
14Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 2150.000Đ01 THÁNG
15Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 2350.000Đ01 THÁNG
16Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 2100.000Đ01 THÁNG
17Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri 3450.000Đ01 THÁNG
18Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri 3450.000Đ01 THÁNG
19Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri 3700.000Đ01 THÁNG
20Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 3700.000Đ01 THÁNG
21Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 3600.000Đ01 THÁNG
22Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 3300.000Đ01 THÁNG
23Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 3500.000Đ01 THÁNG
24Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri 3Liên Hệ01 THÁNG
25Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro450.000Đ01 THÁNG
26Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro450.000Đ01 THÁNG
27Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
28Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro650.000Đ01 THÁNG
29Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro600.000Đ01 THÁNG
30Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro300.000Đ01 THÁNG
31Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro500.000Đ01 THÁNG
32Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri ProLiên Hệ01 THÁNG
33Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro 2600.000Đ01 THÁNG
34Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro 2600.000Đ01 THÁNG
35Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
36Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
37Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2750.000Đ01 THÁNG
38Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2400.000Đ01 THÁNG
39Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2650.000Đ01 THÁNG
40Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri Pro 2Liên Hệ01 THÁNG
41Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsLoa, âm thanh nhỏ tiếngSeri Pro 2 - C700.000Đ01 THÁNG
42Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsMicro nói không ngheSeri Pro 2 - C700.000Đ01 THÁNG
43Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip âm thanh, bị rèSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
44Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
45Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2 - C850.000Đ01 THÁNG
46Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2 - C500.000Đ01 THÁNG
47Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2 - C750.000Đ01 THÁNG
48Sửa Chữa Tai Nghe AirpodsThay lưới chống nướcSeri Pro 2 - CLiên Hệ01 THÁNG

2. Bảng Giá Sửa Lỗi Hộp Sạc AirPods

 • Sửa IC nguồn, IC sạc dock sạc Airpods
 • Sửa bản lề hộp sạc AirPods
 • Fix chạm đường sạc dock AirPods
 • Thay chân sạc dock AirPods
 • Thay vỏ dock AirPods

STT

DỊCH VỤ

PHÂN LOẠI

MODEL

GIÁ

BẢO HÀNH

1Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 1200.000Đ01 THÁNG
2Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 1250.000Đ01 THÁNG
3Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 1250.000Đ01 THÁNG
4Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 1250.000Đ01 THÁNG
5Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 1150.000Đ01 THÁNG
6Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 1300.000Đ01 THÁNG
7Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 2300.000Đ01 THÁNG
8Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 2350.000Đ01 THÁNG
9Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 2350.000Đ01 THÁNG
10Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 2350.000Đ01 THÁNG
11Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 2250.000Đ01 THÁNG
12Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 2400.000Đ01 THÁNG
13Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri 3550000Đ01 THÁNG
14Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri 3550000Đ01 THÁNG
15Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri 3700.000Đ01 THÁNG
16Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri 3800.000Đ01 THÁNG
17Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri 3400.000Đ01 THÁNG
18Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri 3700.000Đ01 THÁNG
19Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro550000Đ01 THÁNG
20Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro550000Đ01 THÁNG
21Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
22Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro800.000Đ01 THÁNG
23Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro400.000Đ01 THÁNG
24Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro700.000Đ01 THÁNG
25Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
26Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
27Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
28Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 21.100.000Đ01 THÁNG
29Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro 2700.000Đ01 THÁNG
30Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2900.000Đ01 THÁNG
31Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChân sạc nứt, hư hỏngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
32Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChạm đường sạc, lúc vào lúc khôngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
33Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip sạc, sạc không vàoSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG
34Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsChip nguồn, tín hiệu chập chờnSeri Pro 2 - C1.200.000Đ01 THÁNG
35Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsBảng lề bị lỏngSeri Pro 2 - C800.000Đ01 THÁNG
36Sửa Chữa Dock Sạc AirpodsThay vỏ cấn móp, nứt vỡSeri Pro 2 - C1.000.000Đ01 THÁNG

Quy Trình Sử Dụng Dịch Vụ Sửa Tai Nghe Airpods, Airpods Glab

Mọi dịch vụ tại Airpods Glab đều được thực hiện theo đúng quy trình. Để đảm bảo mang lại trải nghiệm tốt nhất cho người dùng. Cụ thể bao gồm các bước như sau:

 • Tiếp nhận sản phẩm, mô tả tình trạng từ khách hàng,
 • Kỹ thuật viên sẽ kiểm tra, test lỗi, báo lại khách,
 • Nhân viên báo giá, tư vấn thay thế linh kiện nếu cần,
 • Tiến hành sửa chữa, thay thế dưới sự đồng ý của khách hàng,
 • Sau khi sửa xong, nhân viên test thử máy trước khi bàn giao cho khách,
 • Thông báo cho khách hàng nhận máy, kiểm tra, và thanh toán
 • Gửi phiếu bảo hành, kèm ưu đãi (nếu có).

Có thể bạn quan tâm: Địa Chỉ Sửa Airpod TPHCM Uy Tín Giá Rẻ

bang-gia-sua-tai-nghe-airpods

Câu Hỏi Thắc Mắc Thường Gặp Khi Sử Dụng Dịch Vụ Sửa Tai Nghe AirPods

1. Sửa tai nghe AirPods có chờ đợi lâu không? Mất bao nhiêu thời gian?

⇒ Trả lời: thời gian trung bình sửa tai nghe airpod là từ 60 – 90 phút, bạn có thể lấy ngay trong ngày, hoặc đặt lịch giao nhận tận nơi mà không cần đến trực tiếp cửa hàng.

2. Sau khi sửa xong, tai nghe AirPods có được bảo hành không?

⇒ Trả lời: Có, thời gian bảo hành từ 3 – 6 tháng tùy dịch vụ sửa chữa.

3. Sử dụng dịch vụ sửa chữa tai nghe AirPods tại Glab có ưu đãi gì không?

⇒ Trả lời: Có, cửa hàng tặng kèm phiếu giảm 10% cho lần tiếp theo.

Bài viết giới thiệu thông tin bảng giá mới trong quý mới năm 2022 mà bạn tham khảo. Nếu có bất kỳ thắc mắc nào, bạn vui lòng liên hệ hotline 0938.83.03.53 hoặc fanpage cửa hàng Airpods Glab nhé! Nhân viên sẽ sớm liên hệ đến bạn trong thời gian sớm nhất.